Monthly Archives: December 2015
You are browsing the site archives by month.
Kas ir birža

Bieži aizdomājamies, kā likt naudai strādāt mūsu labā. Ar starpnieku palīdzību iespējams to ieguldīt vai pavairot. Citā gadījumā pārvaldīt līdzekļus var katrs pats personīgi. Par vienu no  šādu līdzekļu pārvaldīšanas iespējām ir kļuvusi vērtspapīru investēšana un tirdzniecība biržās. Šodien biržas piedāvā daudzveidīgus finanšu instrumentus. Pastāv iespēja gan iegādāties varenu, pasaulē zināmu kompāniju akcijas, gan arī investēt nelielās, bet dinamiskās kompānijās. Apgrozībā atrodas arī vērtspapīri, kuri ļauj pelnīt ikvienam, kurš nosaka savu konkrētu prognozi attiecībā uz naftas, zelta, citu energoresursu vai izejvielu cenu iespējamo dinamiku vai vispārēju ekonomikas turpmāko attīstību.