Dzīvības apdrošināšana

Dzīvības apdrošināšana ir privātpersonu apdrošināšana, naudas uzkrājuma veids, kas ļauj uzlabot materiālo labklājību un nodrošināt finansiālo aizsardzību ģimenei apgādnieka zaudējuma gadījumā.

Dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus piedāvā licencētas dzīvības apdrošināšanas sabiedrības par noteiktu vienreizēju iemaksu vai regulārām iemaksām noteiktā laika periodā, garantējot klientam noteiktas summas uzkrāšanu un izmaksu noteiktos apstākļos vai termiņā, par kādu puses ir vienojušies noslēgtajā apdrošināšanas līgumā.

Tiek piedāvāti vairāki dzīvības apdrošināšanas pakalpojuma veidi. Viens no tiem ir pamata dzīvības apdrošināšanas pakalpojums, kas garantē apdrošinātā ģimenei vai citiem tuviniekiem tikai noteiktu finansiālu atbalstu apdrošinātā nāves gadījumā. Cits apdrošināšanas veids ir dzīvības termiņapdrošināšana, kas dod iespēju, maksājot tagad nelielas iemaksas, nodrošināt klienta ģimenei materiālu atbalstu brīdī, kad, tas varētu būt visvairāk nepieciešams. Vēl viens veids ir kapitālveidojošā vai universālā dzīvības apdrošināšana, kas apvienos abas funkcijas – veiks klienta naudas uzkrājumu, kā arī nodrošinās materiālu atbalstu tuviniekiem viņa nāves gadījumā, tādējādi apdrošinātās personas ģimene būs finansiāli aizsargāta ne tikai uzkrājuma perioda beigās, bet jau no tā veidošanas pirmās dienas.

Apdrošināšanas atlīdzība ir atkarīga no iemaksu apjoma un uzkrāšanas perioda – jo agrāk tiek noslēgts līgums, jo lielāku kapitālu apdrošinātais spēs uzkrāt.

Ieteicams, slēdzot līgumu, uzreiz norādīt personu, kura saņems apdrošināšanas atlīdzību vai tās daļu apdrošinātā nāves gadījumā. Ja atlīdzības saņēmējs netiek norādīts, tad uzkrājumu izmaksā personai, kuras tiesības to saņemt nosaka Latvijas Republikas likumi.

Post Navigation