Kas ir 2. pensiju līmenis

Par materiālo nodrošinājumu pensijas gados ir vērts padomāt laikus. Valsts ir izveidojusi shēmu, kas ļauj valsts iedzīvotājiem veidot papildu uzkrājumus 1.līmeņa vecuma pensijai, kuru fundamentāli nodrošina valsts. Pensiju 2.līmenis ir valsts garantēta vecuma pensija jeb uzkrājums, kas veidojas no dalībnieka sociālās apdrošināšanas iemaksām. Tā mērķis ir palielināt cilvēka pensijas kapitālu un pensijas lielumu, daļu no sociālajām iemaksām uzkrājot un ieguldot finanšu un kapitāla tirgū.

Iemaksas pensiju 2.līmenī tiek veiktas automātiski no bruto algas kā daļa no sociālajām iemaksām. Tālāk tās tiek ieguldītas dalībnieka izvēlētā ieguldījumu plāna naudas kontā turētājbankā. Turētājbankas uzdevums ir glabāt pensiju 2.līmeņa līdzekļus, kā arī uzraudzīt, lai līdzekļu pārvaldītājs tos ieguldītu saskaņā ar ieguldīšanas noteikumiem.

Naudas daudzumu, kas uzkrājas 2.peniju līmeņa ieguldījumu kontā, ietekmē: algas lielums, iemaksu apjoms 2.līmenī, dalības laiks pensiju 2.līmenī, kā arī peļņa, kas atkarīga no dalībnieka izvēlētā fondētās pensijas līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna.

Visi, kas ir dzimuši pēc 1971. gada 1.jūlija un kas  ir oficiāli nodarbināti,  pensiju 2.līmenim ir pievienoti automātiski. Atliek tikai izvēlēties savu ieguldījuma plānu un līdzekļu pārvaldītāju. Tiem, kas ir dzimuši no 1951. gada 2. jūlija līdz 1971.gada 1.jūlijam, ir iespēja brīvprātīgi pievienoties pensiju 2. līmenim.

Iesaistoties pensiju 2.līmenī, nekādas papildu sociālās apdrošināšanas iemaksas nav jāveic.

Jāpiebilst, ka veiksmīga sava pensiju 2. līmeņa pārvaldītāja izvēle ir būtiskākais priekšnoteikums valsts garantētās pensijas kapitāla palielināšanai.

Post Navigation