Kas ir birža

Bieži aizdomājamies, kā likt naudai strādāt mūsu labā. Ar starpnieku palīdzību iespējams to ieguldīt vai pavairot. Citā gadījumā pārvaldīt līdzekļus var katrs pats personīgi. Par vienu no  šādu līdzekļu pārvaldīšanas iespējām ir kļuvusi vērtspapīru investēšana un tirdzniecība biržās. Šodien biržas piedāvā daudzveidīgus finanšu instrumentus. Pastāv iespēja gan iegādāties varenu, pasaulē zināmu kompāniju akcijas, gan arī investēt nelielās, bet dinamiskās kompānijās. Apgrozībā atrodas arī vērtspapīri, kuri ļauj pelnīt ikvienam, kurš nosaka savu konkrētu prognozi attiecībā uz naftas, zelta, citu energoresursu vai izejvielu cenu iespējamo dinamiku vai vispārēju ekonomikas turpmāko attīstību.

Tātad birža ir vērtspapīru tirgus vieta, kur vērtspapīru īpašnieki var piedāvāt savu preci, kas šajā gadījumā ir vērtspapīri, pēc iespējas lielākam pircēju skaitam. Tāpat atpazīstama ir arī dažādu valūtu tirdzniecība biržā.

Birža apvieno ieguldītājus un biržas biedrus, kas ir bankas un brokeru sabiedrības.  Ieguldītājiem ir brīvi naudas līdzekļi un vēlme gūt peļņu, tie ir uzņēmumi, kuri vēlas piesaistīt papildus kapitālu savai attīstībai. Savukārt biržas biedri iesniedz uzdevumus savā un klientu vārdā vienotā elektroniskā biržas tirdzniecības sistēmā. Birža nodrošina ātru un vienlīdzīgu informācijas pieejamību visiem tirgus dalībniekiem – ieguldītājiem, emitentiem, starpniekiem. Birža nodrošina tirgus caurskatāmību un pilnīgi atklātu cenas noteikšanas mehānismu.

Birža arī uzrauga tirgus dalībniekus – līdz ar to ir garantēta lielāka drošība nekā tiem vērtspapīriem, kas tiek tirgoti ārpus biržas.

Post Navigation