Kas ir ieguldījumu fondi

ValūtaIeguldījumu fonds ir daudzu fonda ieguldītāju līdzekļu apvienojums, ko  iegulda finanšu tirgū un kura mērķis ir gūt peļņu no ieguldījumu apjoma pieauguma. Fonda līdzekļi tiek ieguldīti akcijās, parāda vērtspapīros, banku termiņnoguldījumos, nekustamajā īpašumā u.c. Iegūtā peļņa, ka veidojas no saņemtajiem procentiem un ieguldījumu vērtības pieauguma, paliek fondā un tiek dalīta uz visiem tā ieguldītājiem proporcionāli viņu ieguldījumam.

Ieguldījumu fondi tiek dalīti atvērtajos un slēgtajos. Atvērtajos ieguldījumu fondos ieguldījumu apliecību pirkšanu un pārdošanu var veikt katru darba dienu. Fonds jebkurā brīdī var pieņemt no ieguldītājiem jaunas iemaksas vai arī pārdot daļu ieguldījumu un atmaksāt atsevišķam dalībniekam naudu.

Slēgtie ieguldījumu fondi tiek dibināti uz noteiktu laiku un noteiktu investīciju projektu realizēšanai. Brīdī, kad ir saniegts plānotais lielums, šāda veida fondi pārtrauc pieņemt līdzekļus no ieguldītājiem. Slēgtā ieguldījumu fonda darbības beigās visi tā aktīvi tiek pārdoti un peļņa, veiksmīgas fonda darbības gadījumā, tiek  ieguldītājiem izmaksāta kopā ar ieguldīto pamatsummu.

Ir jārēķinās, ka ikviena ieguldījuma pārvaldīšana ir maksas pakalpojums. Gan pārvaldīšanas, gan citas komisijas maksas atšķirīgiem fondiem var atšķirties, tādēļ ieguldītājiem tiek ieteikts rūpīgi izvērtēt šīs izmaksas pirms sadarbības sākšanas ar izvēlēto ieguldījumu fondu.

Jāteic, ka potenciālajam ieguldītājam ir iespējas izvēlēties. Viņš var izmantot konservatīvāka ieguldījumu fonda pakalpojumu, kas nodrošina mazāku iespējamo peļņu. Pretējā gadījumā var pieteikt sadarbību ar ieguldījumu fondu, kam ir augstāks risks, bet kurš dod iespēju gūt lielāku peļņu.

Post Navigation