Kas ir noguldījums

Noguldījuma pakalpojuma ņēmējs ir bankas klients, kuram ir brīvi finanšu līdzekļi un ir vēlēšanās ar tiem nopelnīt, uzticot šo naudu bankai un vienojoties par noteiktiem peļņas procentiem. Noguldījums ir naudas līdzekļu glabāšana bankas kontā uz noteiktu vai uz nenoteiktu laiku un ar vai bez procentiem. Augstā prognozējamība ir viena no depozītu priekšrocībām, jo nauda tiek noguldīta ar skaidri pārskatāmiem peļņas procenti, kā arī ar banku precīzi tiek atrunāts kad tie tiks izmaksāti. Depozīts tiek uzskatīts par visdrošāko un finansiāli izdevīgāko uzkrājumu veidošanas veidu.

Katrai bankai ir sava noguldījumu politika un tā patstāvīgi nosaka noguldījumu procentu likmes. To lielums ir atkarīgs no noguldījuma apjoma, termiņa, valūtas un citiem faktoriem. Banka un klients vienojas par procentu likmi un tās izmaksāšanas kārtību abpusēji parakstītā līgumā. Jāatzīst, jo lielāks noguldījums un garāks noguldījuma termiņš, jo lielāki būs bankas maksātie peļņas procenti.

Banku klientiem ir iespēja izvēlēties vienu no diviem depozīta veidiem – pieprasījuma noguldījumu un termiņdepozītu. Pieprasījuma noguldījumi ir uz nenoteiktu laiku noguldīti naudas līdzekļi. Bankai jāizmaksā tie pēc pieprasījuma. Un tie ir klienta brīvie līdzekļi, ar kuriem viņš var rīkoties neierobežoti un bez iepriekšēja pieteikuma.

Termiņdepozīti ir uz noteiktu laika periodu noguldīti naudas līdzekļi, par kuriem banka noguldītājam maksā atrunātos procentus. Parasti noguldījumu termiņš ir no viena mēneša līdz pieciem un vairāk gadiem. Līdz ar to termiņdepozītu un par to sapelnītos procentus klients var izņemt tikai līgumā noteiktajā termiņā vai noguldījuma termiņa beigās.

Post Navigation