Kas ir noguldījums

Lai nauda nestu peļņu, nevis zaudētu savu vērtību, ir nepieciešams to noguldīt. Tādēļ ir vērts izmantot finanšu iestādēs piedāvāto iespēju veikt noguldījumus. Noguldījums ir naudas līdzekļu glabāšana bankas kontā uz noteiktu vai uz nenoteiktu laiku un ar vai bez procentiem.

Noguldījums ir tradicionālākais naudas ieguldīšanas veids. Tā būtība ir ļoti vienkārša – cilvēks noguldāt bankā naudu un pēc noteikta laika līdz ar noguldījuma pamatsummu saņem arī aprēķinātos peļņas procentus.

Tiek izšķirti vairāki noguldījumu veidi: pieprasījuma jeb beztermiņa  noguldījumi, termiņnoguldījumi un krājnoguldījumi.

Pieprasījuma noguldījumi ir uz nenoteiktu laiku noguldīti naudas līdzekļi ar pienākumu bankai izmaksāt tos pēc pieprasījuma.  Noformējot beztermiņa noguldījumu, klienta ieguvums ir tāds, ka viņš var izņemt no bankas savu noguldījumu jebkurā laikā, savukārt bankām ir jārēķinās, ka noguldījumus klients var izņemt jebkurā laikā, tāpēc šo naudu nevar izsniegt ilgtermiņa kredītos. Tieši tāpēc pieprasījuma noguldījuma procentu likmes ir nelielas.

Termiņnoguldījums ir noguldījums ar nemainīgu procentu likmi uz noteiktu termiņu. Tas var būt arī uz nenoteiktu laiku un ar iepriekšēju pieteikumu par noguldījuma izņemšanu. Termiņnoguldījumiem procentu likme ir augstāka, protams, jo ilgāks ir noguldījuma termiņš, jo augstāki ir procenti.

Krājnoguldījums ir noguldījuma veids ar noguldītāja tiesībām palielināt noguldītu summu.

Ņemot vērā, ka retākas noguldījuma izmaksas nozīmē augstākas procentu likmes, noguldītājam tā ir iespēja gūt nozīmīgu peļņu.

Post Navigation