Kas ir risku apdrošināšana

Pēc vispārēja skaidrojuma, apdrošināšanas mērķis ir priekšlaikus uzkrāt naudas līdzekļus, lai kompensētu zaudējumus tad, kad tie rodas. Apdrošināšana ir uzņēmējdarbības joma, ko veic apdrošināšanas kompānijas. Šo kompāniju klienti, apdrošināšanas ņēmēji ir gan fiziskas, gan juridiskas personas, kas noslēdz apdrošināšanas līgumu savā vai citas personas labā, nododot iespējamos zaudējumus apdrošināšanas uzņēmumam. Savukārt apdrošināšanas uzņēmumi uzņemas šādus riskus, jo labi pārzina katru specifisku darbības jomu.

Pamata ideja risku apdrošināšanai tiek raksturota ar to, ka apdrošināšanu veic neparedzamu zaudējumu, nevis prognozējumu zaudējumu segšanai.

Apdrošināšanas kompānijas piedāvā vairākus apdrošināšanas veidus. Pazīstamākais no tiem ir OCTA, kas ir  sauszemes transporta īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, kas ir obligāta visiem transporta veidiem, kuri ir ceļu satiksmes dalībnieki Latvijā. OCTA polise būtiski atvieglo auto vadītāja stāvokli situācijā, kad viņa vainas dēļ ceļu satiksmes negadījuma rezultātā radušies bojājumi citas personas īpašumam vai veselībai.

Tāpat populārs apdrošināšanas veids ir KASKO – brīvprātīga sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana, kas sedz zaudējumus, kuri radušies transportlīdzekļa bojājuma, laupīšanas vai zādzības gadījumā.

Plaši mūsdienās tiek izmantotas arī kustamā vai nekustamā īpašuma apdrošināšana un ceļojumu apdrošināšana, kuras galvenais iegādes mērķis, atrodoties ārvalstīs, ir saņemt nepieciešamo medicīnisko palīdzību bez papildus izdevumiem.

Un vēl apdrošināšanas uzņēmumi aktīvi piedāvā iegādāties veselības apdrošināšanas polises, kas apdrošināto personu pasargā no neparedzētiem izdevumiem par saņemto medicīnas palīdzību un aprūpi.

Post Navigation