Kas ir strukturētie noguldījumi

Strukturētie noguldījumi ir riskanti un to peļņu ietekmē akciju cenu un indeksu svārstības. Rezultātā var gadīties, ka noguldītājs zaudē daļu no sākotnējās depozīta summas. Šiem noguldījumiem nākotnes peļņa ir atkarīga no notikumiem starptautiskajos tirgos. Salīdzinot ar parastiem noguldījumiem bankās, strukturētais noguldījums ir sarežģīts pakalpojums – tas ir daudzslāņaināks finanšu pakalpojums, kurā var būt apvienoti vairāki finanšu instrumenti.

Strukturētie noguldījumi parasti tiek piesaistīti starptautisku un sabiedrībā atpazīstamu uzņēmumu akciju un dažādu indeksu, piemēram, izejvielu cenu, svārstībām starptautiskajos tirgos, pārsvarā biržās. Šādi noguldījumi tiek piesaistīti ļoti svārstīgiem lielumiem. Tas nozīmē, ka tie dažkārt var būt ļoti ienesīgi. Pretējā gadījumā, ja šie indeksi, akciju, dārgmetālu vai preču cenas samazinās, strukturētā noguldījuma peļņa var būt ļoti minimāla. Tātad ieguldot naudu strukturētajā noguldījumā, klients potenciāli var gūt augstāku ienesīgumu nekā parastajā termiņnoguldījumā, taču jārealizējas nosacījumu par to, ka noguldījumam piesaistītais indekss vai akciju cenas pieaug.

Jāteic, ka strukturētajā noguldījumā ieguldītā pamatsumma parasti netiek zaudēta, ja indekss vai akciju cenas samazinās, tomēr ir jārēķinās, ka strukturētie noguldījumi ir ar dažādiem nosacījumiem.

Atšķirībā no citu ieguldījumu veida, uz strukturēto noguldījumu attiecas valsts garantiju sistēma. Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu valsts garantē noguldītāja depozīta pamatsummas un garantēto uzkrāto procentu izmaksu. Bet jāatzīmē, ka šāds nosacījums darbojas tikai gadījumā, ja ar banku ir bijuši tāda vienošanās.

Avoti: fashiondinner.lv

Post Navigation