Kas ir subordinētie ieguldījumi

Subordinētais ieguldījums ir klienta aizdevums bankai ar iespēju saņemt noteiktu peļņas procentu, tas ir naudas ieguldījums bankas subordinētajā kapitālā. Būtisks noteikums, ka depozīts netiek izņemts pirms abpusēji noslēgtā līguma atrunātajā termiņa. Klients pēc savas iniciatīvas nevar izbeigt šo depozītu pirms termiņa.

Veicot subordinēto ieguldījumu, ir lieliskas iespējas pelnīt – procentu likmes ir ievērojami augstākas nekā termiņa noguldījumiem. Procenti tiek aprēķināti katru dienu. Atsevišķi vienojoties par procentu izmaksas kārtību, pastāv vairāki varianti. Procenti var tikt izmaksāti katru mēnesi, reizi gadā vai termiņa beigās kopā ar depozīta pamatsummu.

Jāpiebilst, ka subordinēto ieguldījumu nevar papildināt. Sākotnējā depozīta summa paliek konstanta visu līgumā noteikto termiņu.

No vienas puses subordinētais aizdevums sniedz paaugstinātu ienesīgumu, bet no otras – būtiski ierobežo attiecībā uz aizdevuma pirmstermiņa pārtraukšanu. Minimālais šāda noguldījuma termiņš ir 5 gadi.

Kā nozīmīgākais risks, veicot subordinēto ieguldījumu, tiek uzskatīts depozīta summas zaudējums bankas maksātnespējas gadījumā, jo uz šo ieguldījuma formu neattiecas valsts garantiju sistēma. Tas nozīmē, ka noguldītājam nebūs iespējas pretendēt uz kompensāciju no Noguldījumu garantiju fonda. Bankas likvidācijas procesā subordinēto ieguldījumu atmaksa ir teorētiski iespējama, taču šīs saistības tiks pildītas tikai pēc citu kreditoru prasību izpildes, tomēr subordinēto depozītu ieguldītāji kreditoru rindā būs pirms bankas akcionāriem.

Jāņem vērā, ka subordinētais ieguldījums ir bankas kapitāla veids un, kā tika minēts, ieguldītājs nav tiesīgs pieprasīt atmaksu pirms depozīta atmaksas termiņa. Banka ir tiesīga šos līdzekļus iekļaut savā kapitālā, līdz ar to šādu līdzekļu piesaiste ļauj bankām ieguldīt riskantākos un ienesīgākos darījumos, kā arī segt iespējamos zaudējumus.

Post Navigation