Subordinētie ieguldījumi

Subordinētais ieguldījums ir klienta ieguldījums bankā. Tas ir klienta aizdevums bankai ar iespēju saņemt sadarbības līgumā atrunātos peļņas procentus. Par subordinētā aizdevuma nosacījumiem abi partneri vienojas aizdevuma līgumā, kuru ieguldītājs noslēdz ar banku.

Šāds aizdevums bankai var nest ievērojamu peļņu ieguldītājam. Veicot subordinēto ieguldījumu, procentu likmes ir ievērojami augstākas nekā termiņa noguldījumiem. Minētie procenti tiek aprēķināti katru dienu un klients vienojas ar banku par šo procentu izmaksas kārtību, jo tiek piedāvāti vairāki varianti. Procenti var tikt izmaksāti katru mēnesi, reizi gadā vai termiņa beigās kopā ar ieguldījuma pamatsummu.

Skaidrs, ka subordinētais aizdevums sniedz lielas peļņas iespējas. Tomēr ieguldītājam ir jāapzinās augstais riska līmenis, šādā veidā ieguldot līdzekļus. Jāsaprot, ka subordinētais ieguldījums ir bankas kapitāla veids un tā pirmstermiņa atmaksa nav iespējama, kas nozīmē, ka klients nevarēs izņemt savus līdzekļus pirms darījuma termiņa beigām. Standarta gadījumos minimālais šāda noguldījuma termiņš ir 5 gadi. Bet būtiskākais risks šajā darījumā ir iespējamais ieguldītās naudas pilnīgs zaudējums bankas maksātnespējas gadījumā, jo uz šo ieguldījuma veidu netiek attiecināta valsts garantiju sistēma. Līdz ar to, ieguldītājs nevar rēķināties ne ar kādu pieejamo kompensāciju neveiksmes gadījumā.

Jāpiebilst, ka  izvēlētā sadarbības banka ir tiesīga ieguldītāja līdzekļus iekļaut savā kapitālā, līdz ar to šie līdzekļi ļauj bankām ieguldīt finanšu resursus riskantos un ienesīgos darījumos, kā arī segt iespējamos zaudējumus.

Post Navigation