Maksājumu iestāde

Pēdējo gadu laikā ir palielinājies maksājumu pakalpojumu sniedzēju skaits, kas sniedz iedzīvotājiem iespēju izvēlēties sev ērtāko un pieejamāko maksājumu iestādi. Maksājumu iestāde ir komercsabiedrība, kas sniedz maksājumu pakalpojumus, piemēram, pieņem maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem, telekomunikāciju pakalpojumiem un tamlīdzīgi.

Zināms, ka šādus pakalpojumus ir iespēja saņemt gan labi pazīstamā lielveikalu ķēdē, gan degvielas uzpildes stacijās vai citās komercsabiedrībās, jo likums ļauj maksājumu iestādēm veikt arī citu komercdarbību. Šāda jauna uzņēmējdarbības forma Latvijā ieviesta, valdībai pieņemot Maksājumu pakalpojumu likumu. Saskaņā ar to maksājumu pakalpojumus (ieskaitīt un izņemt naudu no maksājuma konta, nodrošināt maksājumu veikšanu, naudas pārvedumus, uc.) var sniegt ne tikai kredītiestādes un Latvijas pasts, bet jebkurš uzņēmums vai privātpersona, kas reģistrējies Finanšu un kapitāla tirgus komisijā vai saņēmis attiecīgo licenci, izpildot likumā paredzēto. Finanšu un kapitāla tirgus komisija veic maksājumu iestāžu uzraudzību.

Jāatzīmē, ka attiecībās ar patērētājiem maksājumu iestādēm jāievēro stingrākas prasības par informēšanu, līgumu noteikumiem un atbildību. Likums uzliek maksājumu iestādēm par pienākumu nodrošināt patērētāju bezmaksas informēšanu par sniedzamajiem maksājumu pakalpojumiem, kā arī par maksājumu veikšanu.

Sniedzot maksājumu pakalpojumus, maksājumu iestādei ir jāievēro likuma prasības, kas attiecas uz maksājumu pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem un informēšanas prasībām, maksājumu pakalpojumu sniedzēja un pakalpojuma izmantotāja tiesībām un pienākumiem, maksājumu pakalpojumu sniedzēja atbildību.

Jāatzīst, ka pieaugot maksājumu pakalpojumu sniedzēju skaitam, ir palielinājusies maksājumu pakalpojumu kvalitāte un samazinājusies maksa par tiem.

Post Navigation