Privātie pensiju fondi

Privātais pensiju fonds ir komercreģistrā ierakstīta akciju sabiedrība, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija likumā noteiktajā kārtībā ir izsniegusi licenci pensiju fonda darbībai. Privātie pensiju fondi piesaista klientu iemaksas ar mērķi ilgtermiņā uzkrāt papildu kapitālu dalībnieku vecumdienām. Tie uzkrāj un iegulda pensiju plānu dalībnieku pašu izdarītās un viņu labā brīvprātīgi izdarītās naudas līdzekļu iemaksas, lai nodrošinātu šiem dalībniekiem papildpensiju. Klienta uzkrātais papildpensijas kapitāls būs atkarīgs no veikto iemaksu apjoma un ieguldījumos gūtās peļņas. Jo lielākas ir fonda dalībnieka regulārās iemaksas pensiju fondā, jo lielāks ir uzkrātais kapitāls sasniedzot pensijas vecumu.

Kļūstot par privātā pensiju fonda dalībnieku, klientam tiek piedāvāts izvēlēties vienu no diviem pensiju fonda veidiem – slēgtu vai atklātu.

Slēgtos pensiju fondus dibina darba devējs, lai krātu papildpensiju vecumdienām saviem darbiniekiem. Dalībnieki var piedalīties pensiju fondā individuāli vai ar darba devēja starpniecību. Šādā gadījumā iemaksas dalībnieku labā veic darba devējs. Jebkurš dalībnieks var vienoties ar pensiju fondu un papildus individuāli veikt iemaksas arī pats. Ja dalībnieks piedalās pensiju fondā individuāli, tad iemaksas vai nu veic pats dalībnieks, vai viņa labā tās var veikt cita fiziska persona.

Atklātos pensiju fondus dibina bankas vai dzīvības apdrošināšanas sabiedrības, un šajos pensiju fondos var iestāties jebkura persona.

Pensiju fonda dalībnieks var brīvi mainīt pensiju plānus, kurus izstrādā attiecīgie pensiju fondi. Ir iespēja izvēlēties citu tā paša pensiju fonda piedāvāto plānu vai pilnībā mainīt pensiju fondu.

Uzkrātos līdzekļus pensiju plāna dalībnieka nāves gadījumā manto viņa mantinieki.

Post Navigation